Gaspeldoorn in bloei

24-03-2015

Achter Doodemanskisten in voor de wind beschermde duinen bloeien de gaspeldoornstruiken uitbundig. De gaspeldoorn is een zeldzame plant in Nederland die op de Rode Lijst staat. Hij komt voor op arme gronden. In het beschutte binnenduin, vooral als deze kalkarm is, komt de gaspeldoorn veel voor. Vroeger werd de plant ook als waslijn gebruikt. De doornen hielden de was in harde wind goed vast. In de Middeleeuwen werden de stekels wel gebruikt voor het sluiten van kleding. De struik bloeit meestel in de eerste helft van het jaar, maar soms ook het hele jaar door.